splot 0.5.4

Improvements

splot 0.5.3

Additions

Improvements

Bug fixes

splot 0.5.2

Additions

Improvements

splot 0.5.1

Additions

Improvements

splot 0.5.0

Additions

Improvements

Bug fixes

splot 0.4.2

Additions

Improvements

Bug fixes

splot 0.4.1

Improvements

Bug fixes

splot 0.4.0

Additions

Improvements

Bug fixes

splot 0.3.2

Additions

Improvements

Bug fixes

splot 0.3.1

Additions

Improvements

Bug fixes